Kinetische batterij kansrijke oplossing voor bedrijven die vastlopen door netcongestie

De toenemende netcongestie in sommige regio’s maakt het lastiger voor bedrijven om uit te breiden. Hiernaast is er in andere delen van Nederland weer grote behoefte aan flexibilisering dankzij de groei van opwekking van zonne- en windenergie. In beiden gevallen is het doorzakelijk om vraag en aanbod van energie zo efficiënt mogelijk op elkaar aan te sluiten. Energieopslag is een essentieel onderdeel van de oplossing. De kinetische batterij, ook wel vliegwiel, is een van de kansrijke opslagtechnologieën waar het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) onderzoek naar heeft gedaan in samenwerking met QuinteQ Energy.

Door het inzetten van het QuinteQ vliegwiel kunnen oneindig veel energiepieken en dalen worden opgeslagen en worden geleverd. QuinteQ Energy – de Nederlandse ontwikkelaar en producent van het wrijvingsloze vliegwiel – en FLIE zijn daarom in de zomer van 2021 een onderzoek gestart naar de meest optimale toepassing van deze kansrijke innovatie. In een haalbaarheidsstudie is onderzocht welke (industriële) partners in de regio Zuid-Holland gebaat en geschikt zijn voor een toekomstige pilot opstelling van een vliegwiel, om zo de energietransitie te versnellen. Specifiek is gekeken naar toepassingen waar het vliegwielsysteem (FESS) een grote meerwaarde kan bieden. Daarnaast is gekeken of het vliegwiel in combinatie met andere energieopslagsystemen, zoals een flowbatterysysteem, microgrids in de industrie op brede schaal kan ondersteunen. Er werd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, de markt, businesscases, wet- en regelgeving en potentiële test- en demolocaties.

Resultaten

In de haalbaarheidsstudie is eerst gezocht naar de kansrijke toepassingen van het vliegwielsysteem. Uit dit onderzoek blijkt de elektriciteitsbehoefte van terminals bij havenkranen een mooie casus voor het vliegwiel. De havenkranen vragen namelijk enkele malen per uur forse stroompieken bij de hijsbewegingen. Het vliegwiel blijkt potentie te hebben om door middel van peakshaving van de elektriciteitsbehoefte van havenkranen te leveren. Bij peakshaving worden de pieken van je stroomverbruik vanuit de opslagtechnologie geleverd, waardoor er netto minder hoge stroompieken vanuit het net geleverd hoeven te worden. Het vliegwiel is in staat om deze stroompieken af te vangen.

Op deze manier kan er bij (binnenvaart) terminals een grote hoeveelheid CO2 emissie gereduceerd worden en kunnen transporttarieven verlaagt worden. De innovatie maakt het in deze casus mogelijk om met een bestaande netaansluiting toch verdere stappen in elektrificatie  te ondernemen, zonder dat de beperkte netaansluiting een belemmering vormt. Dus juist in netcongestie gebieden, kan deze bedrijfstak verder elektrificeren door gebruik te maken van het vliegwiel.

Vliegwiel

Over het vliegwiel

Het Quinteq vliegwiel is compact en klein en kan in een 20ft container makkelijk verplaatst worden.
Daarnaast kan het veel laadcycles aan, namelijk ruim 350.000 cycles. Het vliegwiel heeft lage verliezen en een lange levensduur (+30 jaar).

Next steps

Het Fieldlab Industrial Electrification heeft als doel om elektrificatie oplossingen te verkennen en uiteindelijk in uitvoering te brengen, om zo CO2 reductie te realiseren in de industrie. De volgende stap binnen dit project is dan ook om de technologie praktisch te testen op een demolocatie. QuinteQ Energy is in samenwerking met FLIE deze trajecten aan het opstarten en zoekt bedrijven – met name in Zuid-Holland- die op zoek zijn naar geschikte oplossingen voor hun elektrificatieprobleem. Ben jij binnen jouw organisatie op zoek naar een oplossing voor jouw elektrificatieprobleem? Neem dan contact op met info@flie.nl.

Lever jij technologie? Of ben je op zoek naar een elektrificatie-oplossing voor jouw organisatie?

Verken de strategische kansen en realisatie van projecten gericht op proces- en ketenintegratie, in samenwerking met relevante ketenpartners. Neem deel aan gezamenlijke onderzoeken en projecten die de toekomst van dit cluster en jouw klanten bepalen, die helpen bij de implementatie van de benodigde technologie.

Beoogde partners van het FLIE zijn organisaties die belang hebben bij verduurzaming van de procesindustrie. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Eindgebruikers die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren,
  • Energiebedrijven die nieuwe diensten willen testen,
  • Technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk of anderszins willen demonstreren.
  • Als partner bied je technische, inhoudelijke, administratieve en / of financiële ondersteuning.

Relevant nieuws