Aan de slag

Wil jij industriële elektrificatie toepassen in jouw organisatie?

Verken de strategische kansen en realisatie van projecten gericht op proces- en ketenintegratie, in samenwerking met relevante ketenpartners. Neem deel aan gezamenlijke onderzoeken en projecten die de toekomst van dit cluster en jouw klanten bepalen, die helpen bij de implementatie van de benodigde technologie.

Beoogde partners van het Fieldlab zijn organisaties die belang hebben bij verduurzaming van de procesindustrie. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Eindgebruikers die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren,
 • Energiebedrijven die nieuwe diensten willen testen,
 • Technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk of anderszins willen demonstreren.

Als partner bied je technische, inhoudelijke, administratieve en / of financiële ondersteuning.

Lever jij technologie?

Wij helpen je graag! Als eerste stap zullen we tijdens een intake kijken op welke manier we willen samenwerken. Hierbij wordt een op maat gemaakt stappenplan gemaakt, waarmee duidelijk wordt welke stappen jullie nodig hebben om tot implementatie te komen, en hoe het Fieldlab daarbij betrokken kan worden. Vervolgens kijken we gezamenlijk welke van onderstaande diensten het beste bij jouw wensen passen.

 • Begeleiding onderzoek
  Wij begeleiden jullie gewenste onderzoek en maken hier een rapportage van. Voorbeelden van studies zijn: een marktstudie, business case analyse, concurrentieanalyse, locatie-onderzoek, economische of technische haalbaarheid, infrastructuursstudie en lifecycle analysis. Het Fieldlab kan ook ondersteunen met een technisch inhoudelijke bijdrage.
 • Advies regelgeving
  Wij hebben een directe link met het Versnellingshuis Energietransitie Haven- en Industrieel Complex (HIC), dat helpt om barrières weg te nemen op het gebied van regelgeving, financiën en vergunningen. Het Versnellingshuis HIC is een uniek samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, de bedrijven in het haven- en industriecomplex (vertegenwoordigd via Deltalinqs), de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, milieudienst DCMR, provincie Zuid-Holland, RVO en de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en van Infrastructuur & Waterstaat.
 • Advies financiering
  We ondersteunen je graag met een financierings-scan. Verder kan het Fieldlab in tweede instantie tegen betaling ondersteuning bieden bij het schrijven van een subsidieaanvraag.

Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen we de technologie vanuit jouw organisatie matchen met technologiegebruikers. Dit doen we onder andere aan de hand van onze technologie database. We helpen met het leggen van eerste contacten tussen partijen en kunnen de verkennende gesprekken begeleiden. Mocht dit leiden tot een samenwerking tussen partijen, dan kunnen we ook ondersteunen met het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Alle partners vanuit het Fieldlab gebruiken gezamenlijk hun eigen netwerk voor dit proces. De matchmaking kan betrekking hebben op complementaire technologie, eindgebruikers, kennisinstellingen, systemintegrators en opleidingsinstituten.

We helpen met het opstellen van een projectplan, met werkpakketten voor engineering, testing en evaluatie en rapportage. Vanuit het Fieldlab leveren en begeleiden wij de infrastructuur van de pilot test. We zorgen voor technische support on-site gericht op integratie met relevante Power2-X testlijnen en het ontwikkelen van de technologie naar een hoger TRL-niveau. Via onze onafhankelijke partners kunnen we zorgen voor de juiste evaluatie. Vanuit ons brede netwerk kunnen geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd op een demonstratiedag.

Wij helpen met het organiseren van een demonstratieproject bij een eindgebruiker, met als uiteindelijke doel de technologie voor de markt beschikbaar te maken.

Ben jij op zoek naar een elektrificatie oplossing?

Wij helpen je graag! Als eerste stap zal er een kennismaking plaatsvinden, waarbij wordt gekeken of we een goede match zijn. Hierbij wordt ook een op maat gemaakt stappenplan gemaakt, waarmee duidelijk wordt welke stappen jullie nodig hebben om tot implementatie te komen en hoe FLIE daarbij kan helpen. Vervolgens kijken we gezamenlijk welke van onderstaande diensten het beste bij jouw wensen passen.

 • Verkenning
  We geven jouw bedrijf aan de hand van ons uitgebreide scala aan onderzoeksgegevens, advies over welke technologie het meest passend is. Hierbij wordt zowel de huidige situatie uitgebreid in kaart gebracht als mogelijke toekomstige scenario’s. In deze situatieschets wordt rekening gehouden met energieprijzen, EU ETS, waardeketen analyse, energiemix, technologieontwikkelingen en vele andere aspecten.
 • Selectie
  In een technische studie kijken we naar de optimale inzet van de meeste kansrijke technologieën. Hierbij wordt beschreven hoe de technologie geïntegreerd kan worden in de huidige installatie, op welke schaal deze zou moeten worden toegepast en aan welke eigenschappen de technologie zou moeten voldoen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor het vinden van een technologie aanbieder.
 • Specificatie
  Wij helpen je met het maken van een business case, waarmee het besluit kan worden genomen om over te gaan op implementatie van de nieuwe oplossing. Hierbij worden de verwachte kosten (CAPEX, OPEX, energie) en opbrengsten/besparingen meegenomen (EU ETS, CO2 belasting, energie, waarde stijging product,…) in vergelijking met een basecase.

We ondersteunen je met het vinden van mogelijke financieringsbronnen, waaronder subsidies. Wij helpen je ook graag bij het aanvragen hiervan.

 • Overzicht
  Als duidelijk is welke technologie er nodig is, brengen wij de mogelijke leveranciers voor je in kaart. Er zal een overzicht met mogelijke leveranciers gemaakt worden, waarin ook duidelijk wordt in hoeverre deze technologie aansluit op de behoefte.
 • Selectie
  Wij vergelijken de technologieën van de verschillende aanbieders met elkaar en zullen een advies uitbrengen over de meest passende optie. Hierbij worden kosten meegenomen, maar ook integratiemogelijkheden in de huidige processen, technologieprestaties, mate van besparing/verduurzaming, huidige stand van de technologie en andere aspecten.
 • Risico-analyse
  Niet elke technologie is direct gereed om in de praktijk te worden toegepast. Daarom is een gedetailleerde analyse van mogelijke risico’s bij implementatie noodzakelijk. Samen met de technologieleverancier maken wij een plan van aanpak waarmee de technologie wel veilig in de praktijk kan worden gebracht.
 • Demonstratie
  Een on-site demonstratie kan worden gebruikt als een deel van de validatie van een technologie. Samen maken we hier een plan voor en voeren we dit uit.

Pilot testing

Een pilot bij het Fieldlab helpt om te begrijpen hoe elektriciteit kan worden gebruikt voor de verduurzaming van specifieke industriële processen. Deze vorm van testen is interessant voor industriële eindgebruikers die nieuwe technologieën willen implementeren, maar ook voor technologieaanbieders die hun innovaties willen demonstreren. In onderstaande flyers lees je meer over de testmogelijkheden binnen onze verschillende productielijnen.

Power2heat Flyer Screesnhot
Download de Power-to-Heat Flyer
Screenshot Direct Co2 Conversion Flyer
Download de Directe Conversie Flyer
Screenshot Indirect Co2 Conversion Flyer 2
Download de Indirecte Conversie Flyer