Financiering

Heb jij een duurzame technische oplossing ontwikkelt en wil je deze valideren in de praktijk? Of wil je de haalbaarheid van een nieuwe technologie onderzoeken in jouw organisatie? We ondersteunen je met het vinden van mogelijke financieringsbronnen, waaronder subsidies. Wij helpen je ook graag bij het aanvragen hiervan. Op deze pagina vind je voorbeelden van subsidieprogramma’s waar FLIE mee samenwerkt en kun je onze financieringsscan invullen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.   

Energie & Klimaat (Zuid-Holland) 

Het Energie & Klimaat (E&K) innovatieprogramma helpt bedrijven uit de regio Zuid-Holland om duurzame innovatie te realiseren. Dit doen zij onder andere door ondernemers te ondersteunen bij het testen van hun innovatie in een voor hen relevante testomgeving, zoals FLIE. In totaal heeft de provincie Zuid-Holland € 1,35 miljoen beschikbaar gesteld voor de derde ronde van het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Naar verwachting gaat de vierde ronde open in januari 2024.
 
Power-2-X: Elektrificatie van de industrie 
Een van de programmalijnen is Power-to-X: elektrificatie van de industrie. Omdat FLIE het beste netwerk hierin heeft en bovendien de juiste capaciteit en expertise, zijn wij benoemd tot ambassadeur van deze programmalijn. FLIE heeft vorig jaar 5 van deze projecten begeleid; van het indienen van de subsidie, tot de begeleiding van de projecten. Dit betrof een breed scala aan projecten. Denk bijvoorbeeld aan: 

Een voorbeeld van een lopend project dat wij begeleiden binnen deze lijn is VSPARTICLE, waarin een nieuw productieproces voor elektro-katalytische membranen wordt ontwikkeld waarmee o.a. waterstof sneller, goedkoper en duurzamer gemaakt kan worden. Meer weten? Wij adviseren je graag! 

Ek3 Ronde 3 Vouchers Verkrijgbaar

FUNDR Tool – Subsidieadvies 

Wil je weten welke subsidieregeling mogelijk kan helpen met het ondersteunen van jouw project? Vul dan onderstaande scan in die wij in samenwerking met FUNDr hebben opgezet. Op basis van de ingevoerde gegevens krijg je vrijblijvend advies op maat.