Vier kansrijke elektrificatie-opties voor LANXESS

Om een grote energieverbruiker op hun Rotterdamse productielocatie te elektrificeren riep LANXESS onlangs de hulp in van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE). FLIE kwam na onderzoek en in nauwe samenwerking met LANXESS tot vier kansrijke opties.

Op de Rotterdamse productiesite maakt LANXESS benzoëzuur, benzaldehyde en benzylalcohol. Het zijn hulpstoffen die je terugvindt in alledaagse producten als tandpasta, geneesmiddelen, parfum, cosmetica en als conserveermiddel in levensmiddelen. En LANXESS zorgt zelfs voor flexibiliteit van de populaire vinylvloer, waarin benzoëzuur wordt gebruikt als milieuvriendelijke weekmaker.

Granulator
Ana de la Cal werkt sinds twee jaar bij LANXESS Rotterdam. Haar rol als Superintendent Operations Improvement is veelzijdig. ‘Mijn team ondersteunt het operationele team en zoekt doorlopend naar verbetermogelijkheden op het gebied van kosten, efficiency, kwaliteit en veiligheid’, vertelt Ana daarover. ‘Een groot en belangrijk onderdeel van ons productieproces voor natriumbenzoaat – een conserveermiddel dat we maken uit benzoëzuur – is de granulator’, zegt Ana. ‘Deze grote installatie vraagt veel warmte. Tot nog toe verzorgen we die warmte met aardgas. Maar op termijn willen en moeten we van het aardgas af.

Om een grote energieverbruiker op hun Rotterdamse productielocatie te elektrificeren riep LANXESS onlangs de hulp in van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE). FLIE kwam na onderzoek en in nauwe samenwerking met LANXESS tot vier kansrijke opties.

LANXESS wil in 2040 klimaatneutraal werken en heeft daarvoor een roadmap opgesteld. Een noodzakelijk onderdeel daarvan is dat we afscheid nemen van fossiele brandstoffen en daarnaast gebruik gaan maken van hernieuwbare grondstoffen. Een grote uitdaging in een fabriek die dateert uit 1961. Maar zeker een mooie uitdaging, en dat is precies de reden dat ik voor deze baan koos.’

Elektrificeren
De vervanging van aardgas als warmtebron is noodzakelijk, maar ingewikkeld. Het is nu eenmaal een uiterst efficiënte manier om snel tot hoge temperaturen te komen. Toch besloot LANXESS om vooruitlopend op de doelstelling van 2040 te gaan onderzoeken of het mogelijk zou zijn de warmteproductie voor hun granulator te gaan elektrificeren. En daarbij riepen zij de hulp in van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE).

Veilig en betrouwbaar
‘We kenden FLIE via een aantal verkennende gesprekken met een van hun medewerkers’, vervolgt Ana. ‘Andere collega’s binnen LANXESS hadden al eerder met hen gesproken en daarom leek het mij een slimme zet om FLIE te vragen of het mogelijk zou zijn om dit deel van het proces te elektrificeren. En natuurlijk met behoud van de veiligheid en betrouwbaarheid van  het productieproces.

Duurzame alternatieven
FLIE pakte deze vraag met beide handen aan, Robert de Boer en Bob Fluttert (TNO)helpen bedrijven op weg naar duurzame alternatieven voor hun productieprocessen. Wij houden ons vooral bezig met de verduurzaming van de industriële warmtevraag’, vertelt Robert. ‘Een van de manieren om dat te doen is industriële elektrificatie, vandaar onze betrokkenheid bij FLIE.’

Opties
‘Nadat we eerst de precieze vraag van LANXESS in kaart hebben gebracht, zijn we een aantal opties voor elektrificatie van dit procesonderdeel nader gaan onderzoeken’, zegt Robert. ‘Er zijn namelijk verschillende technologieën om tot elektrische heteluchtverwarming te komen. En natuurlijk willen we als onafhankelijk samenwerkingsverband een goed en leveranciersonafhankelijk advies geven aan LANXESS. Wij brengen het proces in kaart, onderzoeken de elektrificatiemogelijkheden, overleggen met leveranciers van elektrische warmte en met LANXESS. Vervolgens hebben we een aantal toekomstbestendige en verstandige opties op een rij gezet. Daarbij is nauwkeurig gekeken naar efficiency, technische specificaties en een zo risicoloos mogelijke inpassing in het bestaande proces.’

Hybride
‘FLIE heeft ons vier kansrijke opties aangeleverd’, vervolgt Ana. ‘De volgende stap is nu dat wij gaan kijken welke van deze opties het best past in onze roadmap en de site zelf. Wat de opties met elkaar gemeen hebben, is dat ze alle vier hybride zijn: dus deels nog op aardgas en deels op elektriciteit. Met de mogelijkheid om op termijn volledig over te gaan op elektriciteit. In de tussentijd kunnen we ook nog inspelen op de pieken en dalen in vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Dat kunnen wij dan doen door meer elektrisch te verwarmen tijdens elektriciteitsoverschotten en terug te gaan naar meer gasgebruik bij elektriciteitstekorten. Zo kunnen we goedkoper produceren, omdat je meebeweegt met de energieprijzen. Overigens vergt dat meer dan een technische aanpassing: het is echt een andere manier van denken, die je ook in je organisatie goed uit moet kunnen leggen. Je gaat namelijk je productie flexibeler maken en je organisatie moet daarin ook kunnen meebewegen. We zullen dus alle afdelingen daarbij betrekken, want met alleen de apparatuur neerzetten ben je er niet.’

Samenwerking
‘Ik vond de samenwerking super’, stelt Ana. ‘De mensen van FLIE waren altijd heel goed voorbereid op onze meetings en hebben ons vier kansrijke opties voorgesteld. Zij leverden ons goede ondersteuning en die was zeer welkom, omdat we een betrekkelijk kleine organisatie zijn en dus goed moeten nadenken over waar wij onze resources inzetten. Mede daarom besloten wij de hulp van  FLIE in te schakelen in plaats van zelf de markt op te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.’

‘Met alleen de apparatuur neerzetten ben je er niet. Ook je organisatie moet kunnen meebewegen met de nieuwe werkwijze’

Expertise en enthousiasme
Senior Operations Engineer Pieter de Laat van LANXESS heeft eveneens goede ervaringen in de contacten met FLIE: ‘Ik heb als sparring partner en technische vraagbaak prettig samengewerkt met FLIE. Hun instelling is positief en je merkt aan alles dat er veel expertise in elektrificatie én enthousiasme over is. Tijdens het traject heb ik hen voorzien van de benodigde informatie over dit procesonderdeel en zij kwamen met constructieve oplossingen voor elke uitdaging. Ik ben zelf ook erg oplossingsgericht dus die werkmethode sprak mij erg aan.’

Over FLIE
FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam en de EFRO-subsidie.

Heeft jouw organisatie verduurzamingsambities en zou je graag de mogelijkheden van elektrificatie willen onderzoeken? Of lever jij een elektrificatieoplossing en wil jij in contact komen met eindgebruikers en andere belangrijke stakeholders? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Relevant news