Elektrificatie

Het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk is een grootverbruiker van energie en veroorzaakt bijna 20% van de CO₂-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals CO₂-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen. Het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is een bewezen belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie. Fossiel gedreven processen worden vervangen door elektrisch aangedreven processen.

Versnelling is mogelijk!

Om de ontwikkeling en implementatie van Power-2-X technologie te versnellen en daarmee grootschalige CO₂-reductie in de industrie te bereiken, is het Rotterdamse Fieldlab Industrial Electrification opgezet. In dit Fieldlab kunnen technologieën op industrieel relevante schaal in een praktijkomgeving worden getest. Het Fieldlab biedt ook de mogelijkheid om ideeën door te ontwikkelen en het valideren van businesscases samen met de hele keten; eindgebruikers system integrators, technologiebedrijven, toeleveranciers, kennis- en onderwijsinstellingen. Het initiatief wordt sterk ondersteund door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.

Wat is industriële elektrificatie?

Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is de vervanging van fossiele (olie, gas en kolen) aangedreven processen door processen aangedreven door groene stroom of groene moleculen. Onder Power-2-x onderscheiden we de volgende onderdelen:

  • Power-2-heat: het gebruik van elektriciteit om warmte te genereren of op te waarderen.
  • Power-2-hydrogen: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via waterstof.
  • Power-2-chemicals: het gebruik van elektriciteit voor directe chemische transformaties via directe elektroconversie.
Infographic Fieldlab Industrial Electrification Nl Versie 14 Sept 2022

Aan de slag met elektrificatie?

Kijk hier hoe wij je kunnen helpen

Het Fieldlab Industrial Electrification

Het fieldlab Industrial Electrification bestaat uit twee belangrijke onderdelen:

  • Enerzijds een ‘Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven en onderzoek- en onderwijsinstellingen uit de regio. Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases.
  • Het tweede onderdeel van het Fieldlab bestaat uit demonstratiesites op locatie bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk getest en toegepast kunnen worden.

Aan de slag met elektrificatie? Klik dan hier.

Meer weten over Elektrificatie? Lees deze interessante publicaties:

Empowering the chemical industry
Rappport Voorkant Hca
Voorkant Blueprint