FLIE in de praktijk – In gesprek met QuinteQ Energy

Het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) is dé plek waar de industrie kennis kan opdoen over de potentie van elektrificatie, nieuwe technologie kan testen en gereed kan maken voor implementatie. Maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? In deze rubriek spreken we projectpartners van FLIE over hun ervaringen. Deze keer gaan we in gesprek met Timo Pauel, Business Development Manager en Margien Storm van Leeuwen, Chief Commercial Officer, bij QuinteQ Energy. Samen met FLIE en Elestor, voerden zij een onderzoek uit naar de toepassingsmogelijkheden voor het QuinteQ vliegwiel. Zij vertellen over hun ervaringen en de uitkomsten van deze ontdekkingstocht.

Fw1

Over Timo Pauel en Margien Storm

Als Business Development Manager houdt Timo Pauel zich bezig met marktanalyses en het identificeren en ontwikkelen van relevante kansen voor QuinteQ Energy.Margien Storm van der Leeuwen is als Chief Commercial Officer verantwoordelijk voor het uitzetten van de commerciële koers van het QuinteQ vliegwiel. Naast haar werk bij QuinteQ zit ze in het bestuur van Energy Storage NL, de brancheorganisatie van de Nederlandse energieopslagsector.

Shutterstock 688685128 1

Hoe zijn jullie in contact gekomen met FLIE?

Timo: “In mijn research zocht ik naar kansen in de regio Zuid-Holland en Rotterdam. Ik begon in de defensiesector en kwam daarnaast snel op de industrie uit. Hier moest iets liggen. Online kwam ik FLIE tegen. Ik zag kansen om samen een toepassingsstudie uit te voeren.”

Wat zijn de belangrijkste resultaten van jullie onderzoek?

Timo: “Tijdens de toepassingsstudie hebben we 18 industrieën verkend via deskresearch en diverse interviews. Het belangrijkste resultaat was dat het vliegwiel van QuinteQ een goede oplossing kan bieden voor het peakshaven van havenkranen. Havens en binnenhavens voelen druk om te elektrificeren door oplopende brandstofprijzen, strengere wetgeving en duurzaamheidseisen van zowel de maatschappij als klanten. Beperkingen op het net, maken een elektrificatieslag daarentegen lastig. Het profiel van elektrische kranen bleek perfect te passen op het ideale profiel voor QuinteQ’s vliegwiel.” 

Wat was de rol van FLIE in dit brainstormtraject?

Timo:” We hebben samen gekeken naar de verschillende thema’s die ook binnen het Fieldlab centraal staan. Denk aan Power-2-Chemicals of Power-2-heat.Vanuit deze invalshoek zijn we verschillende industrieën afgegaan. Wat ik vooral ook leerzaam vond, is dat we snel in het proces ook sectoren tegenkwamen die niet bij ons paste. Dit hielp ons te focussen.”

Margien: “Deze structuur was interessant. Omdat je heel erg geneigd bent om vanuit je eigen technologie te denken. Een keer vanuit een andere methodologie de markt afkammen, is altijd zinvol.”

Timo: “Eens, door ons mee te nemen in de werkwijze kwamen we op nieuwe inzichten. Het projectmanagement waar jullie ons mee hebben ondersteunt was voor ons prettig. De verbinding met het netwerk, waaronder InnovationQuarter (IQ), had naar mijn mening ook echt een toegevoegde waarde. Mede doordat FLIE partner is van het Energie en Klimaatprogramma van IQ, liep de samenwerking binnen het subsidietraject soepel.”

Margien: “Voor mij was jullie communicatie interessant. Vanuit FLIE hebben jullie door het traject heen wat berichten over het project gedeeld op LinkedIn en op de website. We kwamen hierdoor toch bij andere diverse partijen op een andere manier onder de aandacht. Het specifieke resultaat is moeilijk meetbaar, maar mensen hebben je toch een keer voorbij zien komen in een andere context, gekoppeld aan FLIE.“

Timo: “Als een onafhankelijke partij jouw technologie uitlicht, dan krijg je toegang tot een breder netwerk. Je ziet dat het sneller ook weer wordt gedeeld door andere partijen. Het geeft een positieve associatie, ondanks dat ze wellicht de exacte technologie niet van binnenuit kennen.“  

Hoe zijn jullie na de bevindingen uit het onderzoek verder gegaan?

Margien: “Heel veel zaken liepen parallel. We hebben het onderzoek en het platform van FLIE kunnen gebruiken om in Nederland verder te kijken. Hiernaast waren we druk bezig met Europese kansen en het verder uitdiepen van de wereldmarkt. We zijn naar veel bijeenkomsten geweest en hebben hard gebouwd aan ons netwerk. De taal en insteek die we via FLIE leerden, is iets wat we gebruikten binnen deze activiteiten.“

Timo: “We hebben in de toepassingsstudie die we samen hebben uitgevoerd, gezien dat er een kans ligt binnen de havenkranen. We zijn de markt verder aan het uitdiepen, dit gaat niet altijd zo snel als we zelf zouden willen. Ondernemers hebben een klare oplossing nodig in dit soort situatie, dan zijn wij te vroeg.”

Margien: “Het tempo van een start-up is altijd hoger dan van een gevestigde orde. Je hebt toonaangevende bedrijven nodig die mee willen helpen om een nieuwe technologie te laten ontwikkelen en op de markt te brengen. Het Fieldlab kan hier een rol in hebben, om bedrijven bewust te maken van deze rol. Door toch de bedrijven informeren, wees ervan bewust, dit komt eraan. En dit zijn de mogelijkheden… Wie pakt dit op? Wie komt er mee in beweging? Daar is een neutraal platform zoals PortXL of FLIE ideaal voor.”

Teamfoto Qq Crop Color 1

Waar staan jullie nu?

Timo: “Er staat dit jaar een opening gepland, waar we ons vliegwiel aan de markt gaan presenteren. Dit zal medio april plaatsvinden. Hiernaast zijn we zijn heel druk bezig om dit jaar veldtesten te gaan doen. Helaas hebben wat vertraging opgelopen. Verder hebben we wat grote projecten opgestart. Een voorbeeld van zo’n project is LIPP – Horizon H2020. Het project ziet de noodzaak van stabilisatie van het net en het uit faseren van fossiele brandstof. Het doel is om een Power Plant een tweede leven te geven door innovatieve opslagtechnologie toe te passen op een bestaande infrastructuur. Bij het opbouwen van een duurzaam energiepark, zou het nodig zijn veel kabels aan te leggen. Het kan veel kosten schelen om dit met opslag te doen. We beginnen nu in Denemarken met een groot consortium van Europese partners. Poolse en Duitse Powerplants zijn hier ook bij betrokken en kijken mee. Naast dit project zijn we op zoek naar demonstratiepartners voor duurzame bouwplaats en onderzoeken we de toepassing van micogrids in militair gebied.”

Margien: “De komende twee jaar willen we onze technologie van TRL 5 naar 7 brengen. De kansen van vliegwielen liggen op verschillende terreinen. De urgentie wordt ook steeds meer gezien. Zo is er meer vraag gekomen naar hybride Energiesystemen. De opkomst van nieuwe energiesystemen en de overgang van wisselstroom naar gelijkstroom, neemt ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee. Wij geloven dat het vliegwiel hier een goede oplossing voor is. Komend jaar willen we dit steeds meer laten zien.”

Tot slot: wat willen jullie meegeven aan andere bedrijven die innoveren of ook een vraagstuk hebben?

Margien: “Houd er rekening mee dat er tijd nodig is voor innovatie. Voorkom dat je achter de feiten aanloopt. We zien nu al bedrijven die nieuw terrein willen winnen, maar door netcongestie vastlopen. De aanvraag voor uitbreiding die ze hebben ingediend, kon pas in 2028 behandeld worden. Dan moeten ze in het buitenland verder. Dat is zorgwekkend. Binnen de markt van energieopslag heb je een zware bottleneck. Daarnaast: neem als grotere organisatie de verantwoordelijkheid. In een ecosysteem komt iedereen halen en brengen. Er wordt veel van start-ups gevraagd. Als grote organisatie, is het ook belangrijk om innovatievragen op te pakken, omdat dit essentieel is voor de ontwikkeling van de technologieën.”

Timo: “Verder zou ik tegen deze bedrijven willen zeggen: denk in een vroegere fase aan een netwerkpartner in het consortium. In het begin hadden we behoefte aan contactpersonen binnen de markt. We hebben met veel brancheverenigingen gesproken. Een aantal partijen, waaronder het netwerk van FLIE en haar partners, hebben geholpen met het bredere plaatje van de markt en de focus.”

Rotterdam,,the,netherlands, ,sep,3,,2017:,aerial,view,of

Over FLIE

FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam en de EFRO-subsidie.

Relevant nieuws