Haalbaarheidsonderzoek elektrische boilers

FNsteel produceert staaldraad voor hoogwaardige vele toepassingen, voor o.a. de automotive sector en voor de machinebouw. De organisatie heeft voor de komende jaren de ambitie en strategie om sterk te decarboniseren. Zo wil FNsteel in 2025 25% CO2 besparen en in 2035 volledig aardgasvrij zijn. Op de korte termijn kan er heel snel verduurzaming plaatsvinden, door het elektrificeren van hun aardgasgestookte heetwaterboilers. Uit dit vraagstuk ontstond het plan om een haalbaarheidsstudie starten, met een investeringsvoorstel voor de vervanging van de aardgasboilers door elektrische boilers. In samenwerking. Vanuit het Fieldlab Industrial Electrification heeft BlueTerra onderzocht hoe dit systeem het beste verduurzaamd kan worden.

Belangrijkste resultaten

Door een combinatie van directe elektrificatie en restwarmtebenutting toe te passen is het mogelijk om de inzet van aardgas in ons heetwaternetwerk op een koste efficiënte wijze grotendeels te elimineren. Een nieuwe draadopslagloods, waar de draadrollen geconditioneerd opgeslagen worden, kan het beste met vloerverwarming i.p.v. ruimteverwarming uitgerust worden, dit is een efficiëntere manier van verwarmen.

Next steps

Het onderzoek gaf goed inzicht in verschillende mogelijkheden om de CO2-uitstoot van het heetwaternetwerk te verminderen. In een engineeringsstudie werkt FNsteel de komende periode de technische details uit. Naar verwachting kunnen wij eind 2023 over gaan op implementatie. Hiernaast verkent FNsteel wat er verder mogelijk is op het gebied van energie en duurzaamheid. Welke volgende stap is mogelijk in de fabriek?

Gerelateerde projecten