Terugblik 28 maart: het energiesysteem van de toekomst en de innovatie van nu

Op dinsdag 28 maart vond de themadag ‘Grootschalige opwek en opslag’ plaats bij Campus@Sea. Deze dag werd georganiseerd vanuit het Energie en Klimaat (E&K) Programma, dat bedrijven uit de regio Zuid-Holland helpt om duurzame innovatie te realiseren. Het doel van de dag was om in gesprek te gaan met stakeholders in het veld om meer te leren over de kansen en uitdagingen rondom netcongestie en het energiesysteem van de toekomst. Vanuit het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) mocht Peter van Hooft (directeur) deelnemen aan de paneldiscussie samen met Stedin en Huntsman.

Belangrijke rol energieopslag

Energieopslag is een ‘hot topic’. Dat bleek al uit de sessie van FLIE en Energy Storage NL op 20 maart. Dit werd ook onderstreept door de opkomst van zo’n 30 ondernemers, branche organisatie Enegy Storage NL en netbeheerder Stedin. Tijdens de paneldiscussie gaven de deelnemers aan een belangrijke rol te zien van opslag in het bestrijden van netcongestie. Hier is technologische innovatie voor nodig (zowel hardware als software), maar ook transparantie en bereidwilligheid van eindgebruikers en netbeheer. De grootste bottleneck die in het panel naar voren kwam was wet- en regelgeving. Toch ziet men ook een positieve beweging, waarin de Autoriteit Consument & Markt (ACM) flexibeler wordt en pro-actief meedenkt met netbeheerders. Iedereen was het er over eens: samenwerking blijft essentieel op vraagstukken zo complex als het energiesysteem.  

Over het Energie- & Klimaatprogramma

Het Energie & Klimaat innovatieprogramma helpt bedrijven uit de regio Zuid-Holland om duurzame innovatie te realiseren. Dit doen zij onder andere door ondernemers te ondersteunen bij het testen van hun innovatie in een voor hen relevante testomgeving, zoals het Fieldlab industrial electrification. Als thema ambassadeur Power-to-X, is het FIeldlab Industrial Electrification (FLIE) nauw betrokken bij de vormgeving van het Innovatieprogramma Energie & Klimaat (E&K). Wil je meer weten over het E&K Programma of de kansen van elektrificatie technologie en energie-opslag? Neem dan contact met ons op!  

Relevant news