Eerste onderzoeksresultaten circulaire industriële afval scheidingstechnologie

In Nederland wordt jaarlijks ruim acht miljoen ton afval verbrand. Hier komt ongeveer acht miljoen ton CO2 vrij en gaan waardevolle stoffen o.a. metalen en mineralen verloren. Het is daarom noodzakelijk dat we nieuwe oplossingen vinden voor het verwerken van ons afval. De nieuwe Direct Carbon Immobilization (DCI™) scheidings-technologie van DOPS Recycling Technologies is een kansrijke oplossing die primaire grondstoffen kan herwinnen zónder een noemenswaardige hoeveelheid CO2 uit te stoten. Om deze technologie op industrieel relevante schaal te valideren hebben het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), DOPS en Investa de handen ineengeslagen.

Na de succesvolle indiening heeft DOPS met de toekenning van de Energie & Klimaat subsidie van Innovation Quarter in juni 2022 haar innovatieve thermochemische conversietechnologie Direct Carbon Immobilization (DCI™) samen met haar consortiumpartners Gouda Refractories en TU Delft omgezet in een concreet laboratorium schaal reactor (LSR). Deze reactor zorgt ervoor dat alle stappen van het DCI™ proces in één installatie getest kunnen worden.

Het Fieldlab Industrial Electrification – dat ook kernfieldlab is binnen het Energie & Klimaatfonds – heeft DOPS ondersteund met de subsidieaanvraag en is betrokken als projectbegeleider. Refractories en TU Delft hebben hun specialistische kennis ingebracht in de ontwikkeling van de LSR. Vanaf de oplevering begin maart 2023 zijn met de LSR diverse TRL 5 testen gedaan. De LSR is gevestigd in het Fieldlab van InVesta te Alkmaar, een industriële testomgeving en expertisecentrum voor vergassings-technologieën op het gebied van thermochemische conversie van biogene afvalstromen maar ook plastics. Dit project is mede ondersteund door het Innovatiefonds Noord-Holland met haar Proof of Concept innovatielening.

Teamfoto Dops

Dops

De eerste resultaten

Gedurende de testen (TRL-5 niveau) zijn er inmiddels ruw syngas (H2, CO en impurities) en vast koolstof geproduceerd op basis van biogene feedstock, zonder de directe emissie van CO2. Het ruwe syngas wordt nu nog wel gefakkeld. De verwachting is dat met huidig beschikbare technieken het ruwe syngas opgewaardeerd kan worden naar schoon syngas en op specificatie voor de toekomstige afnemers. Hiermee komt het project wat juni 2022 is gestart in de afrondende fase met het binnenkort te verschijnen rapport

De volgende stap

Tijdens de zomer tot het najaar van 2023 zal additionele apparatuur worden geïnstalleerd, waaronder een gas-scrubber en inline gasanalyser. Dit zal het mogelijk maken de technologie verder te testen met complexe afvalstromen, die bijvoorbeeld PVC bevatten. Hiervoor zoekt DOPS in samenwerking met FLIE organisaties die vraagstukken hebben rondom hun afvalverwerking. Zo vond in het voorjaar al een eerste bedrijfsbezoek plaats naar een mogelijke eindgebruiker. Zoekt jouw organisatie naar een oplossing voor de verwerking van complexere afvalstromen? Neem dan contact met ons op.

Eind 2023 zal het vervolg programma gaan starten om schoon syngas op specificatie te gaan produceren. In een verdere toekomst kan de DCI verder opgeschaald worden, bijvoorbeeld via een test op demolocatie bij een eindgebruiker.

Over FLIE

FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam en de EFRO-subsidie.

Heeft jouw organisatie verduurzamingsambities en zou je graag de mogelijkheden van elektrificatie willen onderzoeken? Of lever jij een elektrificatieoplossing en wil jij in contact komen met eindgebruikers en andere belangrijke stakeholders? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Relevant news