Wat is er mogelijk op de drie testlijnen van FLIE?

Lees het in onze nieuwe productflyers

Wat is er allemaal mogelijk op de drie testlijnen bij de pilot test locatie van het Fieldlab Industrial Electrification? Lees het in onze product flyers.

We zijn ontzettend trots dat onze pilot test locatie in aanbouw is en medio 2022 de eerste projecten van start kunnen gaan op een van onze drie test-lijnen. Een pilot bij het Fieldlab helpt om te begrijpen hoe elektriciteit kan worden gebruikt voor de verduurzaming van specifieke industriële processen. Deze vorm van testen is interessant voor industriële eindgebruikers die nieuwe technologieën willen implementeren, maar ook voor technologieaanbieders die hun innovaties willen demonstreren. In onderstaande flyers lees je meer over de testmogelijkheden binnen onze verschillende productielijnen.

Productielijn 1: Indirecte CO₂-conversie

Indirecte CO₂-conversie is een kansrijke technologie om de CO₂-uitstoot in de industrie te verlagen, terwijl het tegelijkertijd een optie biedt voor de chemische opslag van hernieuwbare elektriciteit. De synthese van chemicaliën, met behulp van afgevangen CO₂ als koolstofbron en groene waterstof geproduceerd door waterelektrolyse, zou de duurzame productie van e-fuels of synfuels mogelijk maken. Bij FLIE bieden we een plek om de processen rondom indirecte CO₂-conversie samen met technologieleveranciers en industriële eindgebruikers te testen en optimaliseren. In onze nieuwe flyer lees je hier alles over! Download hem hier.

Productielijn 2: Directe CO₂-conversie

FLIE biedt een plaats om binnen een gecontroleerde omgeving de elektrochemische conversieroutes te onderzoeken van CO₂. Er zullen proefinstallaties komen die de industriële gebruiker of technologieleverancier de mogelijkheid biedt om twee onderdelen te testen. Ten eerste biedt de productielijn de mogelijkheid de prestatie van een elektrochemische stapelreactor voor het gebruik van CO₂ te testen. Hiernaast is het mogelijk om de levensduur te toetsen van elektrochemische reactorcomponenten. Voor meer informatie en technische specificaties klik hier voor de flyer.

Productielijn 3: Power-2-Heat

Met een pilot binnen de derde productielijn kunnen projectpartners beter begrijpen hoe elektriciteit kan worden gebruikt voor duurzame warmtevoorziening in industriële processen. Dit is interessant voor industriële eindgebruikers die uit warmte stroom willen genereren, maar ook voor technologieaanbieders die hun innovaties willen demonstreren. Meer weten over de 2 Power-2-Heat opstellingen in ons pilot test center kijk dan hier.

Power2heat Flyer Screesnhot
Download de Power-to-Heat Flyer
Screenshot Direct Co2 Conversion Flyer
Download de Directe Conversie Flyer
Screenshot Indirect Co2 Conversion Flyer 2
Download de Indirecte Conversie Flyer

Over het Fieldlab

Het doel van het Fieldlab Industrial Electrification is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën in de waardeketens van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Het Fieldlab kan bedrijven in de procesindustrie op weg helpen met industriële elektrificatie door unieke kennis te delen en technische faciliteiten te bieden om innovatieve technologieën marktrijp te maken. Het Fieldlab Industrial Electrification is een iniatief van Deltalinqs, FME, InnovationQuarter, Port of Rotterdam en TNO en is mede mogelijk gemaakt door de Europese EFRO-subsidie en Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam.. Meer weten naar aanleiding van deze flyers? Aan de slag met ons Fieldlab? Neem dan contact met ons op via info@FLIE.nl.

Relevant news