Q&A met FLIE in sectorupdate duurzame en klimaat neutrale industrie ING

In de sectorupdate van september gaf ING inzicht in diverse routes naar een duurzame klimaat neutrale industrie. Ter verdieping sprak Gert Jan Braam (ING Sector Banker Industry) met Peter van Hooft (Directeur FLIE) & Marco Kirsenstein (Business Developer FLIE) over de potentie van industriële elektrificatie.

Lees hieronder de Q&A.

Wat is het doel van het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE)?

 FLIE richt zich op het versnellen van de ontwikkeling én implementatie van technologie voor de elektrificatie van productieprocessen. Met als doel een maximale CO2-reductie. In de energietransitie is elektrificatie van processen cruciaal voor een snelle en efficiënte verduurzaming van de (proces)industrie. “Industriële eindgebruikers kunnen in onze veilige, moderne test- en validatieomgeving technologie door ontwikkelen en implementatierijp maken”. 

Wie zijn de stakeholders en samenwerkingspartners? 

Een breed verankerd stakeholdernetwerk zorgt voor funding, draagvlak en continuïteit.  FLIE is een initiatief van Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, TNO en FME, ondersteund door de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, Plant One Rotterdam en de EFRO-subsidie.

Technologieleveranciers zorgen voor innovatieve technologie. Zij ontwikkelen met onderzoeksorganisaties en industriële eindgebruikers toepasbare oplossingen voor verduurzaming van de (proces)industrie. “Bij het fieldlab kunnen (inter)nationale spelers samenwerken om het potentieel van de energietransitie te verwezenlijken”. 

Welke technologieën worden verder ontwikkeld?

Het Fieldlab richt zich specifiek op het door ontwikkelen van elektrificatieoplossingen:

  • Power-to-Heat (P2H): opwekking van proceswarmte voor de industrie (40% industriële energiegebruik) met behulp van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen. 
  • Power-to-Chemicals (P2C): toepassing van waterstof. En de omzetting van CO2 en andere broeikasgassen  in bio-chemicaliën en deze inzetten als ‘groene moleculen’.
Infographic Fieldlab Industrial Electrification En 14 Sept 2022

Waar verwacht het FLIE het snelste resultaat van innovaties?

De power-to-heat technologie en oplossingen (e-boilers en stoom-warmtepompen) zijn snel implementeerbaar. De inzet van elektrolysers voor (in)directe conversie van CO2 t.b.v. groene moleculen (waterstof) als brandstof zal naar verwachting binnen 5 jaar breed toepasbaar zijn.

Wat is de potentie van Industriële Elektrificatie op langere termijn?

De potentie van elektrificatie is enorm groot en daarmee ook de bijdrage aan de CO2-reductie. De energietoevoer uit zon en wind zal op veel grotere schaal benut en toegepast kunnen worden. En elektrolysers staan nog maar aan het begin van de ontwikkelingscurve en toepasbaarheid op grote schaal.

Lees de complete sector-update hier.

Relevant nieuws