Matchmaking voor een warmtevraagstuk van Shell Chemie Nederland

“Power2heat als oplossing voor de warmtebalans”, het seminar dat Fieldlab Industrial Electrification heeft georganiseerd tijdens de Industrial Heat & Power beurs in de Brabanthallen Den Bosch zorgde voor beduidend meer matches dan verwacht. Het was een energieke sessie met veel interactie van het publiek. Shell Moerdijk presenteerde een praktijkcasus over het efficiënt gebruik maken van restwarmte. Techbedrijven Olvondo, Piller en Standard Fasel gaven drie uiteenlopende pitches waarin zij vol enthousiasme hun technologische oplossingen schetsten. Zowel de casus als de pitches werden door het publiek goed ontvangen; er waren veel inhoudelijke vragen en kritische opmerkingen, waar weer goede gesprekken uit voort kwamen. Dit is precies waar wij als fieldlab voor staan! Het verbinden van technologie en eindgebruikers om in de praktijk vraagstukken op te lossen. Terwijl Shell een moment kreeg om een keuze te maken met welke technologie aanbieder zij verder in gesprek wilden gaan, namen Kuneverda en Kaaij het publiek mee in een businesscase op het gebied van warmteopslag. Het bleek dat Kaaij en Shell veel raakvlakken hebben en dit resulteerde in nog een succesvolle match voor een vervolgafspraak. TNO sloot de presentatiereeks af met de laatste ontwikkelingen en toekomstverwachtingen van warmtepompen. Tijdens de ontknoping vertelde Shell in gesprek te willen met Piller om op korte termijn een oplossing te kunnen realiseren; de oplossingen van de andere technologieaanbieders lijken veelbelovend op langere termijn. De presentaties en pitches van het gehele seminar zijn hier terug te vinden. Ook een elektrificatie vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info@flie.nl.

Het programma

11:00 – Welkom en introductie Fieldlab Industrial Electrification door Josepha van Kollenburg

11:15 – Introductie case Power2Heat:  Mechanical Vapour Recovery in a brownfield environment  (Joep Kiewiet – Shell Chemie Nederland, Moerdijk)

11:30 – Start pitches innovatieve techbedrijven

12:00 – Presentatie Kuneverda Business Case voor Combined Heat & Power Storage Intro Ed van Dort (Kuneverda), gevolgd door Reza Lotfalian (Kaaj energy)

12: 15 – Voorbeeld project Industriële elektrificatie in de praktijk FLIE:  Electrification of steam drives, project implemented in 2019 (Guillo Schrader – Shell Chemie Nederland, Moerdijk)

12:30 – TNO-presentatie Ontwikkeling Industriële Warmtepompen door Robert de Boer

12:45 – Ontknoping keuze Power2heat-oplossing

13:00 – Einde

Download hier de presentaties:

Relevant news