Informatief webinar over Routekaart Elektrificatie


Op maandag 6 december organiseerde Deltalinqs een webinar over de onlangs gepubliceerde ‘Routekaart Elektrificatie’. Deze routekaart laat zien hoe Nederland gebruik kan maken van zijn unieke positie om grootschalig te elektrificeren in de industrie en was dan ook een goede aanleiding om de leden van Deltalinqs te informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

In het eerste deel van het webinar gaf Harry van Dijk een toelichting over de inhoud en implicaties van deze Routekaart Elektrificatie. De implicaties van elektrificatie in de industrie zijn groot: volgens de huidige inschattingen zal voor 2050 80 tot 130TWh aan industriële warmtevraag in Nederland zijn geëlektrificeerd, dat komt overeen met minimaal 60% van de totale industriële energiebehoefte. Daarna vertelde Harry dat in de routekaart wordt geschetst onder welke voorwaarden dit potentieel ontsloten kan worden en hoe de resulterende elektriciteitsvraag van invloed is op de elektriciteitssector en de nationale CO2-emissies.

Na deze toelichting werden de deelnemers via Mentimeter gevraagd naar de grootste belemmeringen (zowel binnen als buiten hun bedrijf) om hun processen te elektrificeren en welke CO2-reductietechnologieën bedrijven als eerste willen gaan toepassen.

Tot slot gaf Josepha van Kollenburg een presentatie over hoe het Fieldlab Industrial Electrification bedrijven in de Rotterdamse haven kan ondersteunen bij het elektrificeren van hun processen. Naast het verbinden van vraag en aanbod naar technologie voert het Fieldlab in haar Solution Centre ook haalbaarheidsstudies uit voor bedrijven. Medio 2022 zal het Fieldlab beschikken over een demolocatie in de Botlek, waar op een aantal testlijnen veelbelovende elektrificatietechnologieën op industriële schaal getest en verder ontwikkeld kunnen worden. Op deze manier ondersteunt het Fieldlab in de zoektocht naar de juiste ‘technology-fit’ voor de elektrificatievraagstukken van de industriële eindgebruikers.

De hoge opkomst tijdens het webinar geeft aan dat het onderwerp leeft. Wij kijken dan ook terug op een geslaagde online bijeenkomst.

Whatsapp Image 2021 12 10 At 15.01.19

Relevant nieuws