Industrie Matchmaking FLIE wederom een succes!

Tijdens het Fieldlab Industrial Electrification Side event op de European Industry & Energy Summit (EIES) 2021 kregen vier pitchers de kans om hun oplossing voor een power2heat vraagstuk uit de praktijk van industrieel eindgebruiker Ducor Petrochemicals te presenteren. Door het samenbrengen van de industriële eindgebruikers, technologieaanbieders en politiek zorgde het Fieldlab tijdens dit event voor een compleet verhaal op het podium.

Het event startte met een introductie over het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), gepresenteerd door Josepha van Kollenburg, tevens ook host van het evenement. In de introductie van het Fieldlab kwam duidelijk naar voren dat het de kracht van FLIE is om technologie aanbieders en eindgebruikers met elkaar te verbinden; op zoek naar de juiste technologyfit! Ducor is net als vele andere bedrijven op zoek naar antwoorden op hun duurzaamheidsvraagstukken. Rens van Leuken, Operations Manager bij Ducor,  presenteerde met deze reden op het matchmakingsevent een gebruikerscase over een warmtevraagstuk vanuit Ducor Petrochemicals.

Het programma

  • 11:00 Welkom en introductie Fieldlab Industriële Elektrificatie – Josepha van Kollenburg (FLIE)
  • 11:10 Introductiecase Ducor – Rens van Leuken (Ducor)
  • 11:25 Start pitches innovatieve techbedrijven
  • 12.00 uur Industriebeleid & innovatie Provincie Zuid-Holland – Robert Geurts (Provincie Zuid-Holland)
  • 12:15 Tafelgesprek Ducor en pitchers keuzes en oplossing
  • 12:30 Afsluiting FLIE

Case

Ducor produceert ongeveer 3,5 megawatt overtollige warmte door het afkoelen van granulaat. De propyleenproducent besloot de mogelijkheden te onderzoeken om deze energie te benutten. Uit een eerste duurzaamheidsonderzoek kwam een warmtepomp naar voren als mogelijke oplossing om deze restwarmte efficiënt in te zetten. Bij deze oplossing hoorde echter ook een terugverdientijd van zeven jaar. Aan de pitchers de uitdaging om deze businesscase een stuk interessanter te maken.

De pitches

Wij daagden vier innovatie pitchers uit de markt uit om hun oplossingen voor deze case te pitchen. Het publiek in de zaal en de digitale kijkers werden verrast met vier totaal uiteenlopende pitches. Alle pitchers gaven aan dat ze de pitch als een uitdaging ervaarden, omdat ze meer detail  informatie wilden ontvangen. Echter was dit juist de challenge: met weinig informatie de vinger op de zere plek leggen. Robert Geurts nam het stokje van de pitchers over en gaf namens de Provincie Zuid Holland een presentatie over de mogelijke subsidietrajecten die bedrijven kunnen aanvragen in hun weg naar verduurzaming. Tijdens deze presentatie kreeg Van Leuken de tijd om de informatie die hij tijdens de pitches had ontvangen te verwerken en om zijn vragen te noteren voor tijdens het vraaggesprek.

Brown Clean Grid Fashion Moodboard Photo Collage (1)
Sfeerimpressie van het FLIE Event tijdens de EIES 2021

Innoveren is samenwerken

Uiteindelijk kwam de pitch van RHDHV & SPIE, mede door hun innovatieve invalshoek, als winnaar uit de bus. Van Leuken gaf hierbij wel aan, dat hij door de verschillende benaderingen van alle vier de partijen en het idee om deze kennis te combineren toch geïnteresseerd was om met alle vier de pitchers in gesprek te gaan. Zo zie je maar weer dat er geen ‘beste technologie’ bestaat. Je bereikt de beste technology-fit alleen door samen te werken en alle invalshoeken goed te onderzoeken.

Meer weten of samenwerken met het Fieldlab Industrial Electrication?

Het Fieldlab is een initiatief van 5 founding partners om de energietransitie in het Rotterdamse Industrieel havengebied op een praktische manier te ondersteunen. Met het Fieldlab bieden we concrete oplossingen en verenigen wij ambitieuze bedrijven die de klimaatdoelstellingen willen halen door elektrificatie oplossingen te verkennen en in uitvoering te brengen.

Heeft jouw organisatie verduurzamingsambities en zou je graag de mogelijkheden van elektrificatie willen onderzoeken? Of lever jij een elektrificatieoplossing en wil jij in contact komen met eindgebruikers en andere belangrijke stakeholders? Neem dan hier contact met ons op.

Meer events