Het Fieldlab Industrial Electrification is benoemd tot thema ambassadeur Power2X in het innovatieprogramma Energie en Klimaat

De uitdagingen op het gebied van de energietransitie en industriële vergroening vragen inzet op grootschalige vernieuwing. Het innovatieprogramma Energie & Klimaat geeft impuls aan deze vernieuwing, door de vele regionale initiatieven binnen deze duurzaamheidsthema’s te verbinden en versterken.

Onderdeel hiervan is het benoemen van thema ambassadeurs, die de programmalijnen zullen vertegenwoordigen. De ambassadeurs worden geselecteerd op capaciteit, netwerk en expertise. Het Fieldlab Industrial Electrification is leidend bevonden op deze criteria en zal als kartrekker fungeren binnen de programmalijn Industrie Power-2-X!

Een thema ambassadeur heeft de volgende rollen:

  • Themaleider op de inhoud van de programmalijn;
  • Verbindingsofficier voor programma’s of activiteiten buiten het Fieldlabnetwerk in Zuid-Holland;
  • Assisteren bij het organiseren van themabijeenkomsten en communicatie rond het thema en programma.

Wil je meer weten over onze nieuwe rol als thema ambassadeur en het Energie- en Klimaatprogramma? Klik dan hier voor meer informatie.

Introductie Fieldlab Industrial Electrification

Over het Fieldlab

Het doel van het Fieldlab Industrial Electrification is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve technologieën in de waardeketens van het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Het Fieldlab kan bedrijven in de procesindustrie op weg helpen met industriële elektrificatie door unieke kennis te delen en technische faciliteiten te bieden om innovatieve technologieën marktrijp te maken. Het Fieldlab is een initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO. FLIE is mede mogelijk gemaakt door de Europese EFRO-subsidie en de steun van de overheid, Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Rotterdam. Meer weten? Bekijk www.flie.nl.

Relevant nieuws