FLIE voluit verder met subsidiecheque provincie

Onlangs ontving het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) een subsidiecheque van bijna 800.000 euro van de Provincie Zuid-Holland. Een belangrijke steun in de rug voor het FLIE, dat momenteel druk bezig is met de realisatie van drie productielijnen voor nieuwe technologie.

‘In het afgelopen jaar heeft het FLIE veel bereikt’, zegt directeur Peter van Hooft. ‘Er is hard gewerkt aan meer zichtbaarheid, zowel online als bij evenementen, en dat is goed gelukt. We hebben heel wat matches kunnen maken en vooral de toeleverende technologiebedrijven weten ons heel erg goed te vinden. Ook hielden we een werksessie “human capital agenda”, waarin we samen met leden en partners van het Deltalinqs Climate Program (DCP) in gesprek gingen met deskundigen uit het onderwijs en de arbeidsmarkt over de vraag hoe de bedrijven in transitie aan voldoende gekwalificeerde mensen kunnen komen. En er zijn al een stuk of vijftien samenwerkingsprojecten afgerond.’

Drie productielijnen

De subsidiecheque betekent veel voor het FLIE, zegt Peter. ‘Niet alleen is het een belangrijke erkenning van het belang van onze rol, het zorgt er ook voor dat onze overhead voor drie jaar gedekt is. Dat komt in een belangrijke fase van ons bestaan, want we zijn momenteel bezig met het installeren van onze drie productielijnen. De eerste is een Power-to-Heat-lijn. In de tweede productielijn gaan we werken aan indirecte conversie van CO2. Hierin wordt CO2 omgezet in andere chemische bouwstenen, bijvoorbeeld dimethylether of methanol. De 100 kW elektrolyzer die we hier neerzetten heeft al een behoorlijke schaal. In de derde productielijn gaat het om directe conversie van CO2. Hier maken we via een elektrochemisch proces uit CO2 andere chemische bouwstenen zoals CO, formaldehyde, mierenzuur of ethyleen.’

De lijnen zijn nu nog in opbouw op twee TNO-locaties, namelijk Petten en Rijswijk, maar komen in 2023 naar een productiehal in Rotterdam, om zo dicht mogelijk bij de eindafnemers te zitten. Uiteindelijk doet het FLIE namelijk al deze testen voor de Rotterdamse industriële producenten, zodat zij hun processen kunnen verbeteren en verduurzamen.’

Goede testomgeving

‘Innovatie in de transitie naar een duurzame en digitale economie is ongelofelijk belangrijk’, zegt Gedeputeerde Meindert Stolk. ‘De industrie in Zuid-Holland hebben we nodig. Als werkgever en als economische motor. Maar dat het ánders en klimaatneutraal moet, is ook duidelijk. Elektrificatie en Power-to-Heat of Power-to-Chemicals kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatneutrale industrie. Een goede testomgeving voor nieuwe technologieën op dat gebied is daarbij hard nodig. Daarom is het belangrijk dat het Fieldlab Industrial Electrification er is. Dat is immers opgericht om veelbelovende innovaties door te ontwikkelen naar bewezen technologie op industriële schaal. Met onze subsidie kan het FLIE zich weer een eind verder ontwikkelen om bij te dragen aan de transitie naar een duurzaam en circulair Zuid-Holland.’

FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam, de EFRO-subsidie en Plant One Rotterdam BV.

Relevant news