FLIE In de praktijk – In gesprek met Tom van der Velde (Tata Steel)

Het Fieldlab Industrial Electrification is dé plek waar de industrie kennis kan opdoen over de potentie van elektrificatie, nieuwe technologie kan testen en gereed kan maken voor implementatie. Maar hoe ziet dat er uit in de praktijk? In deze rubriek spreken we projectpartners van FLIE over hun ervaringen.Deze keer gaan we in gesprek met Tom van de Velde, Consultant Energy Efficiency bij Tata Steel. Samen met FLIE ging hij op verkenning uit om de verduurzamingsmogelijkheden van de Packaging productielijn te verkennen. Hij vertelt over zijn ervaringen en de uitkomsten van het brainstormtraject met FLIE.

Over Tom van der Velde

Tom van der Velde is begonnen als projectleider binnen het Tata Steel Energiebedrijf, waar hij veel ervaring heeft opgedaan binnen infrastructurele projecten. Na zijn Master in Business Energy systems bij de TU Delft, wilde hij zijn opgedane kennis in praktijk brengen als Consultant Energy Efficiency. Sindsdien is hij onder andere verantwoordelijk voor de toekomstverkenning van innovaties rondom elektrificatie, restwarmte en digitalisering bij Tata Steel.

Flie Tata (2)

Hoe ben je in contact gekomen met FLIE?

Onze Directeur HSE (Health Safety & Environment) en onze programma directeur R&D van Tata Steel werden benaderd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontstond het idee om samen de mogelijkheden rondom restwarmteterugwinning te verkennen. Aan de hand hiervan hebben Elsa van der Zwan en Marco Kirsenstein (Business Developers) van FLIE de Fabriek bezocht. Tijdens het bezoek  aan de fabriek van Tata Steel, kwamen er diverse innovatiemogelijkheden voorbij. Marco Kirsenstein opperde toen het idee om meer focus aan te leggen op deze diverse mogelijkheden, door middel van een brainstorm. Dit was zeer welkom.

Wat heeft jullie getriggerd om aan de slag te gaan met FLIE?

Dat op een gegeven moment het testen werd genoemd. We lopen er vaak tegenaan dat in theorie heel veel kan, maar hoe werkt het in de praktijk? We zijn een staalbedrijf en geen testbank waar je makkelijk iets ombouwt om te testen. Dus als er een mogelijkheid is om iets te onderzoeken in een geconditioneerde lab-omgeving die lijkt op de huidige productieomgeving, schept dat vertrouwen! Je kunt zo kijken of het voldoet, of dat er iets aan moet gebeuren. Vandaar dat we instemde met deo brainstorm met FLIE, om vraag en aanbod aan elkaar te knopen.

Wat was de rol van FLIE in dit brainstormtraject?

FLIE was voor ons een facilitator en spiegel en wij waren de vragende kant. We denken dat hier kansen liggen om de productielijn te verduurzamen, klopt dat? Jullie waren betrokken in dit project als kennisdrager voor de specifieke processen die in ons productieproces afspelen.

Wat was de belangrijkste uitkomst van de brainstorm?

Focus. We hebben een richting. Aan de hand hiervan kunnen we een concrete onderzoeksvraag opstellen die we gezamenlijk kunnen aanpakken. Je weet wel globaal wat mogelijk is. Er kwamen vanuit de brainstorm dan ook heel veel concrete ideeën, zoals het elektrificeren van een gasgestookte oven, het vervangen van aardgas door elektrische verwarming en het hergebruik van restwarmte. Vervolgens gebruikten we een focusmatrix. Dit hielp enorm in het denkproces om focus te kunnen aanbrengen.

We wisten wel ongeveer waar het zou zitten, maar het is goed om iedereen hier bij te betrekken. Een gemeenschappelijke visie is belangrijk. Ik weet dat ik heel veel kan, maar ik wil het niet alleen doen. Zo creëren we een gemeenschappelijke gedachte en een outside-in-view is bepalend. Je wilt het niet alleen doen. We moeten goed kijken en leren van de sterktes en zwaktes bij andere bedrijven. Zo kunnen we samen groeien voor een duurzame toekomst.

Intranet Tata Steel Packaging Ijm Img A 11783

Wat is jullie volgende stap?

Aan de hand van de resultaten vanuit de brainstorm moeten we een onderzoeksvraag opstellen. Dat moet soms heel snel en hier zijn we op dit moment druk mee bezig.

We willen een haalbaarheidsstudie opstarten waarin we focussen op het optimaliseren van een deel van de installaties.

Wat is volgens jou de meerwaarde van een samenwerking met FLIE?

Het unieke van FLIE is dat ze op een onafhankelijke manier met je kunnen meedenken en het idee dat uit dit proces komt, in de praktijk kunnen testen. Zo kun je het risico verminderen dat je het hele productieproces stil hoeft te leggen bij het implementeren van een innovatie. De toegevoegde waarde van FLIE is dat je iets krijgt dat praktisch én tastbaar is.

Tot slot: wat wil jij meegeven aan andere bedrijven die lopen met een duurzaamheidsvraagstuk?

  • Laat zien waar je mee bezig bent. Sta open voor andere inzichten. Kijk wat er op de markt is.
  • Ga brainstormen en kijk waar je elkaar kunt vinden. Kijk naar de toegevoegde waarde van de verschillende partners van FLIE en FLIE als onafhankelijke meedenker. Zo kun je samen leren en verbeteren, dit kan een vliegwiel reactie geven.
  • Zoek je naar zekerheid? Dit kan goed getest worden in testomgevingen zoals bijvoorbeeld het Fieldlab Industrial Electrification.
Rotterdam,,the,netherlands, ,sep,3,,2017:,aerial,view,of

Over FLIE

FLIE is een gezamenlijk initiatief van Deltalinqs, FME, Port of Rotterdam, InnovationQuarter en TNO en wordt nauw ondersteund door de Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam, de EFRO-subsidie en Plant One Rotterdam BV.

Relevant nieuws