Samenwerking Fieldlab Industrial Electrification van start

Het haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk is een grootverbruiker van energie en veroorzaakt bijna 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te halen zijn drastische maatregelen nodig zoals CO2-reductie in de industrie, verbetering en efficiënt gebruik van energie- en grondstoffen. Het toepassen van elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is een bewezen belangrijke en niet uit te sluiten verduurzamingsoptie. Fossiel gedreven processen worden vervangen door elektrisch aangedreven processen. Om deze technologie verder te brengen, dient het op grote schaal en in de gewenste toepassing getest te worden. Alleen dan willen investeerders en eindgebruikers investeren in ontwikkeling, demonstratie of implementatie. Om hier verandering in te brengen hebben Port of Rotterdam, InnovationQuarter, TNO, Deltalinqs en FME de krachten gebundeld binnen het Fieldlab Industrial Electrification, dat op 10 februari gelanceerd wordt. Het fieldlab is de eerste plek in Nederland waar in een open innovatielocatie Power-2-X technologieën op deze schaal kunnen worden doorontwikkeld en getest met regionale industriepartners.

Het programma

  • 9:30 – Opening en officiële launch
  • 9:45 – Keynote Rob Kreiter (Directeur TKI Energie & Industrie)
  • 10:00 – Keynote Marcel Galjee (VP & Managing Director Energy & New Business Nouryon)
  • 10:15 – Keynote Yolande Verbeek (Managing Director Uniper)
  • 10:30 – Vraaggesprek en vragen uit het publiek
  • 10:40 – Pauze
  • 10:45 – Break-outs over thema’s rond te toepassing Industriële Elektrificatie – verdiepende discussie & tijd om te netwerken
  • 11:45 – Terugkoppeling vanuit de break-outs
  • 12:15 – Afspreken
  • 12:30 – Afsluiting door dagvoorzitter Alice Krekt

Fieldlab Hub en demonstratie on-site

Het fieldlab Industrial Electrification bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Enerzijds een ‘Fieldlab Hub’ waar wordt gewerkt aan het testen en opschalen van nieuwe technologieën in de aanwezige waardeketen. Er zal daarbij samenwerking worden gezocht met het bedrijfsleven en onderzoek- en onderwijsinstellingen uit de regio Daarnaast is er speciale aandacht voor samenwerking met mogelijke waardeketenpartners en ruimte voor het realiseren van businesscases. Het tweede onderdeel van het Fieldlab bestaat uit demonstratiesites op locatie bij bedrijven waar deze nieuwe technieken in de praktijk toegepast en ervaringen uitgewisseld en aanschouwd kunnen worden. Het initiatief wordt sterk ondersteund door Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie.

Fieldlab Industrial Electrification
Fieldlab Industrial Electrification

Zelf met FLIE aan de slag

Het fieldlab zal een belangrijke rol vervullen in het innovatieprogramma Energie & Klimaat. Dit regionale programma van de provincie Zuid-Holland, MRDH, TNO en InnovationQuarter heeft als één van haar vier hoofdthema’s de elektrificatie van de industrie. Begin dit voorjaar start een tweede voucherronde waarbij mkb’ers en ketenpartners samen met FLIE een projectvoorstel kunnen indienen en tot € 100.000,- subsidie kunnen krijgen. Meer informatie over de beschikbare vouchers en het programma is hier te vinden.

Meld je aan!

Recente berichten

Ben je geïnteresseerd
in een actieve rol
binnen The Fieldlab?