ECCM Conferentie

De Adviescommissie Elektrochemische Conversie & Materialen, ECCM, adviseert de Nederlandse overheid hoe de transitie te maken naar een CO2-neutrale industrie op basis van opwekking, opslag en conversie van duurzame energie/elektriciteit. De commissie stimuleert een sectoroverschrijdende aanpak om in de komende decennia te komen tot een CO2-neutrale industrie en adviseert over de gehele innovatieketen (TRL 1-8).

In haar recent geactualiseerde adviesrapport, de ECCM Nationale Agenda, ordent de ECCM-commissie haar aanbevelingen langs vier actielijnen die de hele innovatieketen bestrijken, van technologieontwikkeling tot systeemintegratie en implementatie in de samenleving. Tijdens de ECCM-conferentie zullen state-of-the-art ontdekkingen in wetenschap en technologie worden gedeeld door internationale sprekers uit de academische wereld en de industrie, volgens het actielijnkader.

FLIE zal aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan dit evenement. Het programma volgt. Meer weten over het event? Kijk dan hier.

Het programma

  • Volgt

Meer events