JTF Rijnmond – startbijeenkomst Plant One Botlek Rotterdam

Het JTF is een nieuw Europees fonds en richt zich specifiek op de transitie van CO-2 -intensieve industriële regio’s van fossiel naar duurzaam. Daarbij wordt aan de ene kant ingezet op de fysieke transitie van de industrie en aan de andere kant op de mitigatie van de arbeidsmarkteffecten die hiermee gepaard gaan. Hoofddoel van het JTF is regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier in staat te stellen een energietransitie in te gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

€58,5 miljoen voor energietransitie in regio Rijnmond
Vanaf het vierde kwartaal van 2022 kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners in de regio Rijnmond een beroep doen op gelden uit het Just Transition Fund (JTF) Rijnmond. In totaal komt er €58,5 miljoen beschikbaar voor bedrijven die werken of bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, het vernieuwen van de economie en/of het veerkrachtig maken van de arbeidsmarkt. Geïnteresseerden kunnen op 10 oktober aansluiten bij een voorlichtingsbijeenkomst. (Aanmelden bijeenkomst in Plant One Botlek Rotterdam: klik hier)

Informatiebijeenkomst 10 oktober
Op 10 oktober organiseert het JTF een voorlichtingsbijeenkomst voor geïnteresseerden. Aanwezigen ontvangen informatie over het programma, de openstellingen en het aanvraagproces. Deze bijeenkomst vindt plaats in Plant One in de Botlek. Aanmelden bijeenkomst in Plant One Botlek Rotterdam:

Het programma

  • 13.20 uur – Inloop check in met paspoort of geldig id – geen rijbewijs (vereisten chemical plant)
  • 14.00 uur – Welkom en bestuurlijke opening
  • 14.30 uur – Toelichting Just Transition Fund Rijnmond en openstellingen Q4
  • 15.15 uur – Paneldiscussie
  • 16.00 uur – Rondleiding Plant One
  • 17.00 uur – Netwerkborrel (alcoholvrij; vereisten chemical plant)
Meld je aan!

Meer events