Milieu en Energie webinars FME

Elk jaar organiseert FME voorlichtingsbijeenkomsten Milieu & Energie. In twee ochtenden word je helemaal bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie.

Programma 17 mei | Thema Energie en Klimaat

8:25 uur Ontvangst 

8:30 uur Opening en toelichting op het programma
    
8:35 uur Energie(prijzen)crisis en Europees Energiebeleid
De energietransitie leidt tot structureel hogere kosten. De oorlog in Oekraïne versterkt dit effect en de transitie van (Russisch) gas naar andere bronnen. Overzicht van maatregelen op EU- en NL-niveau.
Door Robert van Beek, FME

9:30 uur Energiemanagement 
Wat zijn de mogelijkheden? Wat levert dat op en hoe pak ik dat aan? 
Door Frank van Oers, Energy Services  
    
10:30 uur Match vraag en aanbod in de regio
Maart 2022 is de Cluster Energie Strategie van Cluster 6 gepubliceerd. Dit geeft op regionaal niveau inzage in vraag en aanbod van energie. 
Door Aaldrik Haaijer, Cluster 6  

11:30 uur Verduurzaming door middel van warmtepompen
Warmtepompen voor consumenten en industrieel worden steeds belangijker. Wat kan er nu? Businesscase, subsidie en hoe worden de producten zelf ook duurzamer? 
Door spreker NVKL

12:30 uur Afsluiting bijeenkomst 
 

Programma 18 mei | Thema Milieu en Circulariteit

8:25 uur Ontvangst

8:30 uur Opening en toelichting op het programma 
        
8:35 uur Sustainable products Initiative deel 1: wat komt er op ons af 
Op 29 maart 2022 heeft de Europese Commissie het Sustainable Products Initiatieve (SPI) gelanceerd. Dat bestaat uit de opvolger van de Richtlijn Ecodesign vervangen. SPI vormt ook de basis voor het toekomstige Digitale Product Paspoort (DPP) en de Uitbreiding van Producenten Verantwoordelijkheid.
Door Robert van Beek, FME

9:30 uur Sustainable products Initiative deel 2: eisen aan bedrijven 
In het tweede deel nadere uitleg over de effecten van SPI op de bedrijven.  
Door Bert Nagtegaal, FME 

10:30 uur Omgevingswet
Van uitstel komt geen afstel. De wet moet in 2023 in werking treden. Na een korte introductie over de stand van zaken qua implementatie, gaan we in op: energiebesparing, DSO en thema veiligheid, et cetera. 
Door Jeanette Levels, bureau LBP Sight
    
11:30 uur Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid  
Bedrijven moeten hun productieproces verduurzamen en hun producten en hiervoor betalen. De kosten gaan fors toenemen bij diverse uitvoeringsorganisatie zoals St. OPEN voor E-waste en Afvalfonds Verpakkingen voor Verpakkingen.  
Door Robert van Beek, FME         

12:30 uur Afsluiting bijeenkomst 

Meld je aan!

Meer events