QuinteQ and FLIE start application research into high-tech flywheel for more efficient energy storage

Flywheel for more efficient energy storage


Dankzij de groei van opwekking van zonne- en windenergie, is er steeds meer behoefte aan flexibilisering. Hoe kunnen vraag en aanbod goed op elkaar worden aangesloten? Energie-opslag is een essentieel onderdeel van de oplossing. Door het inzetten van het QuinteQ vliegwiel kunnen pieken en dalen worden opgevangen op een korte en lange termijn. QuinteQ Energy – de Nederlandse ontwikkelaar en producent van het wrijvingsloze vliegwiel – zal samen met het Fieldlab een onderzoek starten naar de meest optimale toepassing van deze kansrijke innovatie.

Kostenefficiënt stroom opslaan en inzetten

Door het inzetten van het QuinteQ vliegwiel kunnen hoge vermogenspieken en dalen worden opgevangen op een korte en lange termijn. Dat betekent dat er in enkele seconden een complete megawatt geleverd kan. In pieken tussen seconden en een uur, is dit een nieuwe kansrijke technologie. Het systeem is gemaakt van lichtere materialen, daardoor kan het compact worden gebouwd en ingezet in containers. Dit maakt het vliegwiel makkelijk te transporteren naar een andere locatie. Het is magnetisch gelagerd, waardoor er geen slijtage is op de as van het draaiende wiel. Dit geeft nagenoeg geen verliezen. Doordat het vliegwiel vermogenspieken kan leveren en opvangen op locaties waar het lastig is om netuitbreiding te doen of een permanente, grootschalige oplossing te plaatsen, geeft het de industrie flexibiliteit.

The flywheel floats in a magnetic field, based on a superconducting crystal. This results in less wear and tear, making the technology last longer.

The flywheel is made of carbon, instead of metal. This offers the possibility of a smaller and more manageable model, so that the flywheel can be used in movable containers.

The flywheel offers over 350,000 cycles, making it both an economical and sustainable alternative to ‘regular’ battery systems.

This technology is based on dozens of Boeing patents that are licensed worldwide by QuinteQ.

Due to the above, the aircraft offers extremely low costs for energy storage, namely: €0.03 per Kilowatt hour Levelized cost of storage (LCOS).

Design of the application study

This study investigates what the flywheel can mean for accelerating the energy transition. By storing the surplus of energy during the day for use in the evening, no or less energy needs to be generated in the evening. In addition, it is examined how the flywheel combined with a flow battery (HESS) and software platform leads to large-scale storage options. For both options, feasibility, the market, business cases, legislation and regulations and potential test and demo locations are researched.

Vliegwiel
Vliegwiel

Next steps

Because the flywheel has been under development at Boeing for a few years, the innovation is currently already in TRL 6. Construction of the prototype is in full swing and is expected to be ready in September 2021. The intention is to carry out demonstration tests after the application study.

Interesting for?

The technology is widely applicable industrially for organizations that need electrical flexibility. Examples are:

  • (Logistics) organizations that have many electric power peaks, demand and/or supply. Think ports. Distribution, Forklifts, Parking garages. E-logistics. taps. Business parks.
  • Organizations where energy is generated in large quantities and the grid cannot always handle this. A flywheel can absorb this, after which it can be delivered at the desired time.
  • Organizations interested in trading on the energy market.

Related projects