DCP Webinar Elektrificatie

Online via MS Teams

Dutch industry is on track to be climate neutral by 2050. Electrification in industry will play an important role in this. The recently published Electrification Roadmap shows how the Netherlands can make use of its unique position to electrify industry on a large scale.

De Routekaart Elektrificatie is ontwikkeld op verzoek van de werkgroep Power-to-Industry, in opdracht van de Uitvoeringstafels Industrie en Elektriciteit onder het Klimaatakkoord; in de begeleidende stuurgroep was ook Deltalinqs vertegenwoordigd.

De implicaties van elektrificatie zijn groot: Volgens de huidige inschattingen zal voor 2050 80 tot 130TWh aan industriële energievraag in Nederland zijn geëlektrificeerd, dat komt overeen met 60% van de totale elektriciteitsbehoefte. Al voor 2030 is het potentieel voor industriële elektrificatie hoog. Verder wordt in deze Routekaart Elektrificatie geschetst onder welke voorwaarden dit potentieel ontsloten kan worden en hoe de resulterende elektriciteitsvraag van invloed is op de elektriciteitssector en de nationale CO2-emissies.

In dit webinar, dat gericht is op voorlichting voor de energie-intensieve industrie in de regio, geeft Harry van Dijk een toelichting over de inhoud en implicaties van deze Routekaart Elektrificatie. Aansluitend presenteert  Josepha van Kollenburg het Fieldlab Industriële Elektrificatie, waarin ze ingaat op de ondersteuning die het Fieldlab aan bedrijven in de Rotterdamse haven kan bieden.
Het webinar is interactief opgezet, en er is uiteraard ook volop ruimte voor het stellen van vragen. Wilt u deelnemen? Meldt u dan nu aan voor dit webinar.

Alice Krekt, programmadirecteur

dit webinar wordt georganiseerd voor leden van Deltalinqs

AANMELDEN

More events